Als je een poos gezeten hebt

Als je een poos hebt gezeten ontdek je de haast en ongedurigheid van je gedachten en ook dat je bijna alles in het leven onaandachtig doet.  Iedere beweging tezamen met de gedachte die vooraf ging of erop volgde verloopt volgens een vast patroon. Het is er voordat je het opmerkt. Je wordt dus door gewoonte, door wat je geleerd hebt en vanuit het onbewuste geleefd.

Kun je daar verandering in brengen?

Begin heel eenvoudig. Probeer je adem te volgen, alleen maar volgen, in-uit, in-uit, eindeloos.

In het begin lijkt het steeds hetzelfde, maar het is, hoe dichter je het ademen nadert, steeds anders. Het is een eindeloos levend gebeuren in jezelf dat je op den duur meeneemt naar onbekende gebieden in jezelf en je zonder enige inspanning stil maakt.

Je ontdekt steeds meer wat die adem je leert en hoe gevoelig die is voor alles wat je tegenkomt, ontdekt, je voorneemt, denkt. Je adem verandert, zonder dat je je daar opzettelijk toe zet, je hele wijze van doen, kijken en luisteren en doet je verlangen naar alleen maar rustig waarnemen, zonder woorden.

Je zogenaamde weten komt je pover voor, zonder fundament. Het werkelijke fundament blijkt van heel andere aard te zijn, het is namelijk je adem en de basisenergie in je bekkenbodem. Een stil meer dat alles op kan nemen, waar je graag wilt zijn, alleen, ongestoord. Je merkt dat de meeste storingen in jezelf zitten, al ben je je daarvan niet bewust.

Het machtigste middel om in jezelf verdiept te raken is de ochtendoefening te doen die ik in mijn nieuwe energieboekje beschrijf.1) Vooral het luisteren naar de CD trekt je naar binnen en maakt je vertrouwd met wat onafgebroken in je gebeurt, zonder dat je het opmerkte.

Zo ontdek je zonder enige dwang wat er allemaal in je plaatsheeft. Je verwondert je er steeds meer over dat je tot nu toe zo weinig hebt opgemerkt.  Vanzelf vraag je je af waar je vandaan komt, een raadsel dat niet wordt beantwoord door je denken. Het blijft een raadsel dat je leven gaat begeleiden, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat, je dromen verandert, je leven zonder moeite onthaast, je aandacht voor de kleine schijnbaar onbelangrijke dingen vergroot.

Je gaat ontdekken dat alles bij dat raadsel, dat geheim behoort, én dat jij er verantwoordelijk voor bent dat het niet haastig en onverschillig vernield mag worden. Je ontdekt ook dat deze haast en onverschilligheid de bases zijn van alle geweld, agressie en onderdrukking in de wereld.

Maar je bent niet machteloos want de kracht die je ontdekte in de adem en de onuitputtelijke energie die de hele schepping draagt, trekt je steeds verder in dat scheppende dat al miljoenen jaren voortgaat alles te transformeren.

  _____________________
1) Aanwijzingen bij de Tao-zen meditatie, 5e druk, 2001 (met oefen-Cd)