New York, 11 september 2001


Zou dit een omslag in het bewustzijn inluiden of een nieuwe variant van maatregelen  oproepen vanuit de oude concepten. Het antwoord is aan ieder van ons, onafhankelijk van de maatregelen die genomen worden.
We staan er zelf voor in uiterste waakzaamheid, niet voor het behoud van ons sterfelijke, afgescheiden zelf dat bij de dood oplost, maar om ons bewust te worden te behoren tot het altijd transformerende wereldbewustzijn.