De uiteindelijke vraag

De vraag is: hoe herstel ik het contact met de onaangeraakte of oorspronkelijke geest - dat geldt zowel voor het Oosten als het Westen.
Met die vraag wordt de steeds verdere conditionering van het menselijk bewustzijn zichtbaar, die zich na een evolutie van vele duizenden jaren in een steeds sneller tempo voltrekt. Die ontwikkeling gebeurt overal in gelijke mate, ook al zijn er variaties in verschillende delen van de wereld en bij verschillende volken.

Die vraag maakt ook duidelijk dat je niet verder komt met je reflectie en je invoelingsvermogen, omdat de geest daar juist werkt met de aangebrachte conditionering, die je volgens het millennia oude model van kind tot volwassene in versneld tempo hebt doorlopen - aangepast aan de situatie waarin je je bevindt, en ingeklemd tussen de instincten van zelfbehoud en voortplanting die onverminderd gelden.

Die vraag keert vanzelf terug als je even niet al te betrokken bent in wat je doet of zich voordoet, en geeft vanzelf aan waar het in het leven om gaat en hoe je er verder op in kunt gaan, uiteraard vrijwillig - zij is er steeds en trekt je zonder moeite de stilte in.

Ik vraag me daarom steeds meer af wat de hulp is die we van de verschillende meditatiesystemen kunnen verwachten, vooral omdat het duidelijk is dat we er dan nog een conditionering bij krijgen, die we vervolgens moeten doorzien om dan pas aan het eigenlijke werk te beginnen.

Eenvoudig de vraag volgen doet al het werk dat nodig is in de situatie waarin je bent en is even wendbaar en vrij als voor jou op dat ogenblik mogelijk is!

Geen dwang, geen voornemen, geen ritueel, geen discipline - waarom zou je niet doen wat je het liefste wilt? - alleen maar volgen en uiteraard doen. Die zijn in dat proces niet te scheiden.

Waarschijnlijk is wat ik tracht aan te duiden te simpel voor onze gecompliceerde geest om aantrekkelijk te zijn en belooft het niets begerenswaardigs, omdat wat je misschien ontdekken zult onbekend is en onbekend moet blijven voor onze vernauwde geest.

Maarten Houtman