Aandacht vinden


Aandacht is een bijna ongrijpbaar iets.
Het is er of het is er niet.

Kun je het vinden?
Ja.
Maar hoe?

Door je op een moment bewust te zijn wat er allemaal in je omgaat
èn
niets af te wijzen.

Natuurlijk wijs je wel iets af.
Daar kun je je ook bewust van worden. ….. Doet het maar!

Op één moment is er niks in je.
Dan kan alles om je heen gezien en gehoord worden.

Aandacht.


Inleiding voor het weekend van 19 t/m 21 mei 2006 te Mennorode