De toekomst


Velen die naar het weekend komen zijn er al vaker geweest. Enkelen zijn nieuw. Waarvoor ze komen heeft duizend gezichten, maar ze kijken allen in één richting: DE TOEKOMST

Dat is de grote moeilijkheid: de toekomst van het in de tijd geconditioneerde bewustzijn blijft in de tijd gevangen en wat in de tijd is ontstaan kan alleen genezen worden door het buiten de tijd bestaande, dat je niet wilsmatig naar je toe kunt halen.
 
Wat we ook doen - zitten, lopen, staan, adem- en bewegingsoefeningen - het blijft in de tijd en dus in iets wat we in de toekomst verwachten. Zo gaan de maanden en jaren voorbij.

Dat we deze oefeningen blijven doen - thuis, in een weekend of tijdens een langere sessie - komt door iets waar we niet bij kunnen, terwijl het ons geboren heeft doen worden en ons opneemt als de tijd van ons lichaam voorbij is. We merken het pas op bij een ernstige crisis of een groot geluk wanneer het ons even uit het altijd bepaalde licht en we plotseling beseffen opgenomen te zijn in een werkelijkheid die geen scheidingen kent en waarin alles in gedurige voeling transformeert.

Maar de levende organismen, die dragers van bewustzijn zijn, beseffen dat nauwelijks en blijven herhalen wat ze geleerd is binnen hun beperking. Als mens kun je door het geschenk van zelfbewustzijn, deze wonderlijke maar onaffe toestand beseffen. En als dat besef diep genoeg doordringt ga je die nooit te verzadigen honger naar het volgende steeds beter kennen, en zie je de zinloosheid ervan. Dat maakt tenslotte dat je de wereld om je heen op een andere manier gaat benaderen, niet als een verlengstuk van jouw leven en verwachtingen, maar als iets wat nog niet gekend is, maar wel gekend wil worden. Jezelf incluis. Dan begint de stille aandacht, waar we diep in ons hart naar verlangen, te werken, op een steeds nieuwe, onvoorspelbare manier. Een doorgaande beweging waar we in de loop der eeuwen allerlei namen aan gegeven hebben, terwijl iedere naam alleen het voorbije is, lichtjaren verwijdert van waar het van afkomstig is.
 
Misschien kunnen we hier in het komende weekend bij stil staan, zodat we ophouden het onmogelijke te proberen.

Maarten Houtman


Inleiding voor het weekend van 25 t/m 27 augustus 2000 te Maarssen.