Beste mensen,

Opnieuw een gelegenheid de basisuitdaging van ons leven - het oude als oud en voorbij op te merken en los te laten - in zijn volle omvang te beseffen en er een goede “werkverhouding” toe te vinden.
Alle handelingen, ons kijken, luisteren en doen kunnen op den duur van dat ongehaast, aandachtig “erbij zijn” doortrokken worden, waardoor het leven zich aan ons kan openbaren in vóór- en tegenspoed.
We zullen het weer proberen.


Inleiding voor de 5-daagse van 6 t/m 11 juli 1984 te Amersfoort.