Huissen, 16-21 april 1993, woensdag

 

Zoals jij het verteld gaat het de eeuwigheid inIk heb ook deze sessie van velen van jullie een verhaal gehoord. En dat is in de veertig jaren dat ik nu bezig ben natuurlijk altijd zo geweest.

Soms komt de vraag in me op wat het signaal is dat uit al die verhalen opklinkt. Variaties zijn er net zoveel als er mensen zijn die verhalen vertellen. En je bént natuurlijk zelf ook een verhaal.

Ik geloof dat het typisch menselijke er niet in ligt dat je het verhaal vertelt, maar dat je je bewust bent dat je het verhaal vertelt, dat je je bewust bent dat je een verhaal bent.

De meeste mensen vertellen alleen maar een verhaal, en laten het dan aan mij over om te beseffen wat dat verhaal betekent. En misschien is die tussenfase nodig, dat je alleen maar een verhaal vertelt en je niet bewust bent dát je een verhaal vertelt, en nog minder dat het er eigenlijk om gaat hoe je dat verhaal vertelt. Want in dat ‘hoe’ zit het signaal.

 

Ik herinner me dat de oude vertelster, de vrouw van een dalang - een Indische wajangspeler - die de hele Mahabarata, het grote heldenepos, uit het hoofd kende en mij die verhalen vier jaar lang vertelde, op een keer tegen me zei: “Je hebt nu heel lang geluisterd, de tijd gaat komen dat je het verhaal moet vertellen.”
Daar bedoelde ze het grote Verhaal mee waarbinnen mijn eigen verhaal er een is van de vele, vele verhalen die er zijn - dat oneindige Verhaal dat altijd doorgaat en dat door iedereen die het vertelt vergroot en vernieuwd wordt, omdat je je eigen verhaal aan dat hele grote Verhaal toevoegt.

 

Als je dat beseft dan krijgt het leven een heel ander aanzien, dan kun je niet meer passief zijn, je kunt het je niet meer laten vertellen - je beseft dat je zélf vertellen moet.
Dat is een hele grote verantwoordelijkheid, want zoals jij het vertelt zal het de eeuwigheid ingaan en andere mensen bereiken. En als jij het alleen maar passief vertelt, als iets wat gebeurd is, dan is het eigenlijk niet gebeurd, dan is het voorbijgegaan als een schimmenspel dat je hart niet bereikt heeft.

 
Zoals jij het vertelt gaat het de eeuwigheid in