Het grote meer van je diepste wezen

Tao-zen sessie 22 oktober 2005 in Mennorode, zaterdagmorgen

 

Lieve mensen, misschien is dit de gelukkigste ochtend van m’n leven. Ik heb plezier gehad met mijn tafelgenoot, die ons in een heel goede stemming bracht. Ik heb allerlei mensen zien opbloeien, omdat ze vergeten waren dat ze voor hun stoel moesten stilstaan en dat ze de gewijde sfeer, die ze naar ze meenden in de meditatieruimte hadden ‘opgelopen’, moesten volhouden. En dan ben je gespannen. Maar als je gespannen bent kan er niets, helemaal niets. Het kan alleen als je ontspannen bent.

 

Wat betekent dat? Dat betekent dat je jezelf laat gaan, helemaal laat gaan, tegen alle regels in eventueel.

Dat is nogal wat... Dat hebben we nooit geleerd, ik ook niet hoor.

Zen is uit Japan gekomen. Twintig jaar geleden was het daar nog zo, dat als een jongen en een meisje verliefd waren, ze dat aan elkaar duidelijk maakten door een sinaasappel op een bepaalde manier te schillen.

Moet je toch even nagaan, wat een ongelooflijke omweg, in plaats van te kunnen zeggen: “Ik hou van je!”

Daar hebben we allemaal in geloofd, ik ook. Ik heb degenen die heel lang bij me zijn, nog allerlei dingen opgelegd die quatsch waren.

- Ja, maar waar kom je dan uit, als je jezelf laat gáán, als je dat wat in je is een kans geeft?

Dat weet je niet. Je weet natuurlijk wel heel zeker dat je dan tegen alle regels ingaat.

- Dat is natuurlijk erg… of niet?

- De gewijde sfeer, is die ergens aan gebonden? Of is die in jezelf?


Kun je dat ontdekken? Kun je ontdekken hoe je, met alle mensen om je heen, die gewijde sfeer ergens vastgepind hebt?

Dat is een avontuur, dat is iets wat je niet weet. Dat vraagt moed. Het vraagt moed om tegen alles in te gaan wat je tot nu toe aangehangen hebt; het vraagt moed om buiten al het aangenomene te vallen. Vóór die tijd blijft je hele leven een ongelooflijke aanpassing.

Dat is dus eigenlijk een verloochening van je diepste wezen. En het ging om dat diepste wezen, het ging om dat vrij worden. Daar ging het om.

Hoe kan dat ooit tot stand komen als je eerst zegt: ja, ik moet daar en daar aan voldoen.

Dat kan niet!!

 
Het grote meer van je diepste wezen