19-21 mei 2006, zaterdagmiddag

Alles hangt af van je aandacht

De vorige keer zijn we gebleven bij de constatering dat het enige wat mogelijk is, is dat je je op weg begeeft.

Dan komen er vragen in je op die niet beantwoord worden, vragen die zó belangrijk voor je zijn, dat ze telkens opdoemen als je even niet bezig bent met je eigen belangen. En op den duur kun je daar, binnen jouw grenzen, op in gaan. Je loopt ook tegen een heleboel aan dat je niet begrijpt, maar wat er blijkbaar wél is.

 

Je gaat ontdekken dat je eigenlijk een heel wonderlijk wezen bent, dat zich een heleboel zaken nooit afgevraagd heeft. Zoals waarom je geboren bent. Later krijg je daar een beetje oog voor en heb je het idee: ja, misschien ben ik dáárvoor op aarde en heb ik dit lichaam. Als het dan een beetje wil, ga je ontdekken dat dat lichaam een hele wereld is, waar je tot nu toe van afgesloten bent geweest. Dat het lichaam heel veel doet, ook terwijl je je daar nog helemaal niet bewust van bent. En dat het dat maar blijft doen …


Daar begin je je langzamerhand over te verwonderen. Je begint met andere ogen om je heen te kijken en te zien dat er altijd héél veel zomaar gebeurt. En dat jij de mogelijkheid hebt om je daar over te verwonderen: dat jij zelfbewustzijn hebt.


Dat zelfbewustzijn is natuurlijk een geweldige gave die je gekregen hebt, maar één die je nog op de juiste manier moet zien te gebruiken. Dat is niet eenvoudig, want je brengt je hele arsenaal mee van ervaringen die je gehad hebt, van alles wat je geleerd en gedacht hebt en jezelf als ideaal gesteld hebt.

 

En dan is er iets anders, wat ongelofelijk belangrijk moet zijn, namelijk de vraag: wat is het leven? Wat is dat leven waar de wetenschap de werking steeds beter van kan vaststellen, maar geen antwoord heeft op de vraag wat het is. Natuurlijk interesseert dat jou het meeste: wat is leven eigenlijk? Daar denk je over, je praat er met mensen over, je leest er boeken over … en het wordt niet duidelijk. Althans, voor het bewustzijn wat je hebt, dat altijd met oorzaak en gevolg werkt, dat in de tijd is, met heden, verleden, toekomst. Dat bewustzijn geeft je geen antwoord. Vreemd, nietwaar.
 

Alles hangt af van je aandacht