15-20 december 2006, zondagmiddag

Jouw antwoord is je vrijheid

De evolutie van de mensheid – en dus ook van ieder van ons – is een heel, heel lang proces. Het meest beslissende daarin is het moment dat de mens zelfbewustzijn kreeg.

Het zelfbewustzijn gaf ons de mogelijkheid om ons bewust te worden van wat er eigenlijk van geboorte tot dood met ons gebeurt. Maar we gaan ermee om alsof we het nog niet hadden. Dat wil zeggen, we laten ons nog aldoor bepalen door de levenswil: het altijd willen blijven leven. En je kunt ook zien dat wetenschap en techniek wel kans hebben gezien ons fysieke lichaam langer te laten leven, maar dat ze niet het inzicht bevorderd hebben. Dat moeten we zelf doen.

 

Eigenlijk zitten wij met z’n allen met de gebakken peren. We krijgen namelijk een lichaam dat steeds ouder wordt, terwijl we een inzicht hebben dat op de plaats rust gebleven is. Voordat je dat bij jezelf ontdekt hebt, kost het je een heleboel verdriet en een heleboel gedachten die er eigenlijk niet mee te maken hebben.

We planten ons op de oude voet voort. Het is zelfs zo dat in een land als Nederland, zodra bekend is dat het geboortecijfer daalt, onmiddellijk stemmen opgaan om de kinderbijslag te verhogen. Want dat mag niet. Net zomin als een bedrijf pas op de plaats kan maken, maar altijd moet groeien. Dat hangt allebei samen met de drang in onszelf om dat te doen wat we altijd gedaan hebben, vóórdat het zelfbewustzijn in ons ontwikkeld was.

 

Dus wat eigenlijk gebeuren moet in je leven, is dat je er alles aan doet om het inzicht in de werkelijke gang van zaken te bevorderen. Dat is moeilijk, omdat de hele maatschappij om je heen rustig doorgaat op de oude manier. Eigenlijk moet je in de maatschappij, zoals die is, een eigen plaats veroveren. Dat betekent dat je inziet dat het erom gaat dat je een geest ontwikkelt die op een totaal andere manier tegen het leven aankijkt dan wij nu doen.

Dat moet je dus allemaal ontdekken.

Jouw antwoord is je vrijheid