In de verandering zijn
Inleiding en gesprek november 1989


De vorige keer is aan de orde gesteld dat als je bewustzijn verandert, daarmee voor jou ook je verleden verandert. Want zowel het verleden als het heden zijn indrukken in het eigen bewustzijn.
Dat is geen uitspraak over de zogenaamde objectieve werkelijkheid, maar over de wijze waarop jij de werkelijkheid - het omringende en het in jezelf aanwezige - ervaart.
Door een verandering in je wijze van ervaren, verandert daarmee je hele wereld, ook dat wat je verleden noemt en wat voor jouw gevoel voorbij is.


Dit is een heel fundamenteel iets, want het raakt aan de wijze waarop ons bewustzijn werkt. En dat eigen bewustzijn is natuurlijk ons enige uitgangspunt.
Het wonderlijke is dat het überhaupt mogelijk is dat het bewustzijn van werkwijze, en daarmee van karakter, verandert. Dat is het grote wonder.
Voor zover we tot op heden weten, is de mens het enige wezen bij wie dat tijdens zijn leven mogelijk is. De onmerkbare verandering die zich in de loop van miljoenen jaren in de hele schepping voltrekt, is voor onszelf waarschijnlijk niet te registreren. Maar blijkbaar is het wel mogelijk te registreren hoe het menselijk bewustzijn verandert.


Vanuit het oogpunt van meditatie is het nog belangrijker dat ons bewustzijn blijft veranderen.
Het gaat daarbij niet om een incidentele verandering, die wij registreren doordat we anders in het leven staan en dingen anders beleven, ook ons verleden, maar om een doorgaande verandering.
Dat betekent dat we, vanuit het stadium waar we ons in bevinden, voortdurend blijven sterven aan het verleden. Als wij niets doen, als wij niet attent zijn op de werkwijze van ons bewustzijn, zitten we vast aan het verleden. Dan zijn we dus gefixeerd. Dan zijn wel kleine veranderingen mogelijk, maar uitsluitend vanuit de basis van het bekende: dat wat al eens geregistreerd is en in ons een bepaalde waarde heeft. Vanuit dat gegeven, dat voor ons allen vertrouwd is, gaat het om die stap naar de voortdurende verandering. Dat proces van verandering moet in gang gehouden worden, dat is een bewuste inspanning.


(open onderstaande link voor de volledige tekst)

 
 
In de verandering zijn