Ervaren dat je ervaart
Inleiding en gesprek december 1989


Zoals we op het ogenblik in Roemenië kunnen waarnemen, wordt het menselijk bewustzijn onder de druk van afschuwelijke omstandigheden gedwongen te veranderen. En het is nog altijd de vraag of die verandering, die vaak gepaard gaat met afschuwelijke offers, blijvend zal zijn - in de zin dat men wat daar gebeurt, niet teveel hecht aan de manier waarop het gebeurd is. Zodat je uit wat er daar gebeurt, afleest wat eigenlijk zou moeten gebeuren. En niet, zodra de omstandigheden iets normaler zijn, terugvalt in de normale manier waarop je de dingen ervaart, beschouwt en beoordeelt.

Zo zijn we vanuit het wereldgebeuren heel vanzelf terechtgekomen bij de toestand van ons eigen bewustzijn. Al die eeuwen dat mensen zich werkelijk geïnteresseerd hebben in de evolutie - dat wil zeggen, in de doorgaande verandering van het bewustzijn - is dit de kernvraag geweest: hoe kun je een bewustzijn bevorderen dat nooit blijft stilstaan bij de staat waar het in is, maar dat voortdurend beseft dat alleen in het voeling houden met de verandering de grote balans intact is.
De opgaaf die daarmee gepaard gaat is: wat kun je doen om die blijvende voeling binnen bereik te krijgen?


Daar zijn vele antwoorden op gekomen. Eén van die antwoorden is de zenmeditatie, waar het ervaren centraal staat. Met daaraan gekoppeld de kwaliteit van het ervaren. Want ervaren doen we natuurlijk aldoor, of we willen of niet. Maar hoe je ervaart, hangt af van de kwaliteit van je bewustzijn.
Als je al beseft dat het nodig is dat je bewustzijn totaal verandert, hoe breng je dat nabij? Neem je jezelf iets voor, en probeer je daaraan te voldoen? Of is er een natuurlijke belangstelling voor je bewustzijn? Een belangstelling die zo groot is dat zij, op elk moment dat niet iets praktisch van je gevraagd wordt, vanzelf, zonder moeite, zonder voornemen, uitgaat naar die innerlijke werkelijkheid van de verandering. Die ook wel aangeduid wordt als ‘het grote zwijgen’: een op natuurlijke wijze in het zwijgen geraken als er geen praktische dingen van je gevraagd worden.


(open onderstaande link voor de volledige tekst)

 
Ervaren dat je ervaart