Belangeloze aandacht
Sterrelaansessies, 27 april 1991

             

Ik heb het in de afgelopen vijfdaagse over de mutatie van de geest gehad en dat wilde ik hier vervolgen. Laat ik nog eens samenvatten wat dat inhoudt. Het meest duidelijke is dat een geest die gemuteerd is, de mechanische werking van het denken-voelen achter zich heeft gelaten. En zoals wij leven is de mechanische werking van het denken-voelen de hoofdzaak.


Alles wat er gebeurt in de wereld en waar wij met recht bezorgd – soms méér dan bezorgd – over zijn, in welk werelddeel en onder welk volk het ook plaatsheeft, gaat terug op de mechanische werking van het denken-voelen. Dat wordt in stand gehouden en gevoed door energie in dienst van de zelfhandhaving.

 

De moeilijkheid is dat in de religieuze stromingen waar dit onderkend werd, te weinig aandacht is besteed aan de functie van de dwang, die voortvloeit uit het mechanische karakter van het denken-voelen. Met name in die afdelingen van ons dagelijks leven, waar de mens een bepaald moment los is van zijn gewone zorgen. Dat is in het liefdespel in hoge mate het geval. Maar dan is hij in beslag genomen door een verlengstuk van de zelfhandhaving: de lustbeleving, die moet zorgen dat de soort in stand gehouden wordt.

 
Belangeloze aandacht